Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 15 - Rank C.Thủ
Số Tướng : 45
Số Skin : 41
200,000
Bảng ngọc 95 - Rank K.Cương
Số Tướng : 57
Số Skin : 71
230,000